Du er på siden:    Om utleien  →  Betingelser

Utdrag av "Betingelser for leie av CasaBlanca"

Full tekst under utdraget

I tillegg har vi rettledende "Husordensregler" og brukertips for det daglige, oppslått i kjøkken 1. etg

 

Utleiers ansvar 

Mottar  leietaker ved ankomst

Hus rengjort ved ankomst

Sengetøy og håndklær  lagt ut

Gartnertilsyn av hage 

Tilsyn av bassenget (vannkvalitet mv)

Leietakers ansvar 

 Behandle eiendommen skånsomt  

 Etterfølge "husordensreglene"

 Sikre eiendommen (låsing og alarm mv)

 Melde fra om skader/mangler

 Erstatte eventuelle skader

Bestillingsprosedyre

CasaBlanca bestilles ved å sende skjema "Bestilling" som e-post eller det tas telefonisk kontakt for bestilling  mht  leietid og pris mv. 

Utleier bekrefter bestillingen, og oppgir kontonr. for innbetaling av forskudd.  

CasaBlanca reserveres i 10 dager i påvente av innbetalt depositum lik 25% av leiesum.

Bestillingen er bindende for begge parter når forskuddet er mottatt på kundekonto, og bestillingen er å anse som kontrakt mellom partene.

Resterende beløp skal være på konto 10 dager før første utleiedag

Annullering 

De fleste planlegger ferie i god tid, og sene avbestillinger reduserer mulighetene for å få nye leietaker. 

Derfor gjelder følgende prosedyre:

Det betales depositum lik 25% av leiesum

Inntil 90 dager før første utleiedag refunderes 50% av depositum

Senere enn 90 dager før første utleiedag er det ingen refusjon.

 

Force Majeure

Blir eiendommen ubeboelig pga brann, vannlekkasje eller andre skader og hendelser utenfor utleiers kontroll får leietaker kompensasjon etter gitte regler, se "Betingelser".

 

Nb  Eiendommen leies bare ut tidsbegrenset og for ferieformål   Nb

 

 

Betingelser for utleie av CasaBlanca

1.      Rutiner for bestilling, reservasjon og kontrakt

1.1. Generelt  

      Eiendommen leies bare ut tidsbegrenset og for ferieformål. Ingen langtidsleie uten at dette er avtalt i egen kontrakt..

Utleie går vanligvis over hele uker, fra lørdag til lørdag, dersom ikke annet er bestemt.

1.2. Bestilling

Bestilling gjøres med å returnere skjema "Bestilling" på hjemmesiden, som så bekreftes av utleier.

Alternativt kan det tas telefonisk kontakt (Mer informasjon om utleie) med utleier for å avtale leietid og pris mv. 

Utleier sender da kontrakt til leietaker som e-post, faks eller vanlig post etter leiers ønske. 

For å behandle bestillinger må ”Betingelser for utleie av Casablanca” være godtatt.

1.3. Reservasjon

Når bestilling er bekreftet reserveres Casablanca 10 påfølgende dager i påvente av at depositum blir innbetalt.

1.4. Kontrakt og betaling

Kontrakt om utleie er bindende for begge parter når leietakers depositum, lik 25%av  leiesum, er mottatt på utleiers klient-konto.

Resterende leiebeløp og tillegg for vask mv skal være på konto senest 10 dager før første leiedag.

1.5. Ytterligere informasjon

I løpet av 14 dager etter kontrakt om utleie sender utleier ytterligere info om eiendommen, overtagelse og nøkler mv.

10 dager før utleie tar utleier kontakt for å avtale detaljer mht overtagelse mv. 

 

2.     Utleiers ansvar 

2.1. Utstyr

Huset er utstyrt iht oversikt på hjemmesiden, og inventarliste i mappe på kjøkken. 

2.2. Forberedelser

Huset vil være rengjort, sengetøy og håndklær lagt ut til avtalt antall personer.

Hagen vil være ryddet iht rutiner.

Bassenget vil være rengjort og vannkvalitet kontrollert iht rutiner.

2.3. Leietakers ankomst

Ved ankomst møter utleier (eller representant) leietaker, viser rundt, orienterer om hus og eiendom, og avleverer nøkler.

2.4. Under oppholdet

Utleier ivaretar 

-          ordinært vedlikehold

-          rutinemessig renhold mv av bassenget (minimum en gang per uke)

2.5. Avreise

Dersom ikke annet er avtalt møter utleier/utleiers representant på eiendommen til avtalt tid, får tilbakemelding, mottar nøkler og overtar eiendommen.

Ved vinterutleie avleses strøm, og evt gass- og oljeforbruk.

2.6. Forsikringer, begrensinger i utleiers ansvar, sikkerhet og diverse

Se punkt 5

 

3. Leietakers ansvar

3.1. Generelt

Leietaker disponerer en meget verdifull eiendom som forutsettes å bli behandlet med varsomhet.

Det anbefales å studere ”Velkomstmappen” i stuen som dekker de fleste aktuelle spørsmål om hus og hage mv.

Eventuell reklamasjon eller klage på hus og hage må framsettes senest dagen etter ankomst

3.2. Under oppholdet

Under oppholdet forventes det at leietaker

-          utfører vanlig renhold i hus og rydding i hagen

-          bruker håndklær for å beskytte madrasser på solsenger og stoler

-          setter ut søppel for renovasjonsvesenet mandag, onsdag og fredag kveld

-          for at dyr ikke skal rote i søppel, anbefales det å bruke søppelsekk som legges i anvist grønn container

-          etterfyller forbruk av lyspærer, toalettpapir, vaskepulver mv i skuffe på kjøkken og på vaskerom

-          bruker egne badehåndklær på strender og lignende

   

Utleier refunderer ikke utgifter betalt av leietaker som ikke er avtalt på forhånd.  

 

 For leietakers trivsel under oppholdet anbefales det å

-          vanne de få blomsterkrukker som ikke er tilknyttet det automatiske vanningssystemet

-          bruke bassenghoven (ved kjøkkeninngang) for å ta opp rusk og innsekter som måtte komme i svømmebassenget.

 

Dersom det er mangler, eller oppstår skader som må utbedres under oppholdet, meddeles dette til utleier/utleiers representant som besørger nødvendige reparasjoner. Utleier refunderer ikke utgifter betalt av leietaker som ikke dette er avtalt på forhånd. 

Leietaker erstatter skader mv som er forårsaket av leietakeren. Dette gjelder ikke vanlig slitasje.

Under langtidsleie forventes det at leietaker foretar nødvendig forfallende arbeid etter avtale med utleier.

 

3.2. Ved avreise

Leietaker tilbakeleverer eiendommen i den stand den var ved overtagelsen, ryddet klar for rengjøring.

Hagemøbler mv settes under buene som beskrevet i ”Velkomstmappe”.
Leietaker melder fra om eventuelle skader/mangler og forøvrig vises det til punkt 2.5.

 

4.      Utgifter i tillegg til selve leien

4.1. Utvask

Utvask besørges av utleier på leietakers bekostning iht fastsatt pris (Priser og betingelser ).

4.2. Leie og vask av sengetøy/håndklær

Besørges av utleier på leietakers bekostning iht fastsatt pris (Priser og betingelser).

4.3. Strøm, gass og olje for oppvarming

Høy og mellomsesong: Inkludert i leien

Lavsesong: Etter forbruk iht kostpris

4.4. Vann

Vann er inkludert i prisen, men er en knapphetsressurs, og det henstilles derfor til fornuftig bruk.

 

5.      Forsikringer, begrensinger i utleiers ansvar, sikkerhet

5.1. Eventuelle tap og skader under oppholdet

      Eiendommen er forsikret med spansk villaforsikring, som ikke dekker erstatning ifm tyveri av personlige eiendeler og ulykker/skader på personer oppstått på eiendommen. 

Utleier fraskriver seg alt ansvar for personulykker mv ifm opphold på eiendommen, uansett årsak, og dekker ikke eventuelle krav om utgiftsdekning, kompensasjon eller erstatning i denne forbindelse. Det samme gjelder for skader på, eller tap av, gjenstander som medbringes.  

 

NB. Stuping ikke tillatt! NB.

Bassenget er grunt, og det må ikke stupes fra bassengkanten.  

5.2. Reiseforsikringer  mv

Leietaker anbefales å ha gode reiseforsikringer for personer og reisegods.

Norske leietakere må ha med skjema/plastkort E-111 (for medisinske ytelser i Spania mv,  som fåes  hos NAV).

5.3. Sikkerhet

Selv om eiendommen ligger i et trygt område anbefales det å låse portene, også når man er på eiendommen, og det samme med dører man ikke har visuell kontroll med.

Ved fravær aktivisere husalarm, alle dører og porter låses.

 

6.  Eventuell avbestilling  og refusjon av innbetalt forskudd

    De fleste planlegger ferie i god tid, og sene avbestillinger reduserer mulighetene for å få nye leietaker. Derfor gjelder følgende prosedyre:

6.1. Inntil 90 dager før første utleiedag refunderes 50% av innbetalt depositum.

6.2. Etter denne dato ingen refusjon av innbetalt depositum. 

 

7.  Force Majeure

7.1. Skulle det skje at eiendommen blir ubeboelig pga brann, vannlekkasje, andre skader og hendelser som er utenfor utleiers kontroll, slik at eiendommen ikke er i utleibar stand til utleieperioden, eller at slike hendelser medfører at leietaker må fraflytte eiendommen i løpet av utleieperioden, så påberoper utleier seg Force Majeure.

7.2. Dersom leieavtalen som følge av Force Majeure må kanselleres, gis det etter gjeldende rettspraksis i prinsippet ingen erstatning.

7.3. Dersom utleie av Casablanca må kanselleres som følge av Force Majeure, vil utleier likevel kompensere leietakerne etter følgende regler:    

 

Force Majeure

Refusjon

Force Majeure som inntreffer mer enn 3 måneder før leieperioden starter

Innbetalt forskudd

Force Majeure som inntreffer mindre enn 3 måneder før og inntil 1 måned før leieperioden starter

Innbetalt forskudd + 50% av forskuddet

Force Majeure som inntreffer mindre enn 1 måned før leieperiode starter og inntil hele leiebeløpet er betalt

Innbetalt forskudd og 25% av leiebeløpet

Force Majeure som inntreffer etter at hele leiebeløpet er betalt, men før leieperioden har startet

Leiebeløpet + 50% av leiebeløpet

Force Majeure som inntreffer i løpet av leieperioden, og som innebærer at leietakerne må flytte ut

 

Pro rata andel av leiebeløpet + 50% refunderes i forhold til hvor mange dager som gjenstår av leieperioden.
F eks. ved 1 ukes utleie, og leietaker må flytte ut den andre dagen, så vil han få refundert 6/7 av leiebeløpet + 50%
av dette beløpet.   

8. Diverse

8.1. Dyrehold

       Det er ikke tillatt å ha dyr på eiendommen.

8.2. Røyking  

       Røyking er ikke tillatt i huset og på terrasser.

 NessPlan

CasaBlanca, Costa Blanca / Houston, Texas, 10 april 2010

Startsiden