Du er på siden:  Diverse   →   "CasaBlancaBonus"

 

 

 

CasaBlanca

CasaBlancaBonus

Oppdatert per 31 jan 2015

 

Vi introduserer fordelsprogrammet CasaBlancaBonus
 

Våre CasaBlancaGjester er viktige for oss, og vi ønsker derfor å tilby det for dere helt uforpliktende fordelsprogrammet CasaBlancaBonus™ 

Med CasaBlancaBonus™ opparbeider våre gjester bonus-kroner for fremtidig leie av CasaBlanca

Alle tidligere CasaBlancaGjester har allerede opparbeidet CasaBlancaBonus™, og vi sender dere informasjon om dette

CasaBlancaBonus™  kan kombineres med tilbudet "Bestill før nyttår, og få neste år for fjorårets priser"

CasaBlancaBonus tas ut fra og med 2010, og for det året kan man allerede nå bruke vår forhåndsreservasjonsording.

     
Igangsetting
     

Med CasaBlancaBonus™ tilbyr vi tidligere CasaBlancaGjester bonus for siste betalte opphold frem til og med 2008

Fra og med 2009 vil opptjent bonus bli summert med eventuelt tidligere bonus

CasaBlancaBonus kan brukes ifm leie av CasaBlanca etter 01 januar 2010

CasaBlancaBonus™ kan bli endret eller avsluttet uten varsel, men avtalt uttak av bonus tapes ikke såfremt CasaBlanca leies ut etter nåværende konsept. 

     
Informasjon
     

CasaBlancaGjester vil to ganger i året, tentativt i februar og september, per e-post få status på sin CasaBlancaBonus™

Deltakerne vil få tilsendt brukernavn og passord for "Min side" på den lukkede portalen CasaBlancaBonus™, og dermed tilgang til status på opptjent bonus mv 

     
Opptjening
     

Det opparbeides bonus i form av krone-rabatt for fremtidig leie, alt etter hvor mange uker leie man har hatt i de respektive etasjer, se Tabell 1 

Er leien betalt for mindre enn hele uker, avkortes bonus i forhold til dette

Det gis bonus også på leieuker der det er benyttet bonus og den tidligere "gjengangerrabatt", men ikke på andre rabatterte leieforhold

Bonus går til den som har betalt for leien.

     
Tabell 1: Opptjening av bonus-kroner
  1. etg 2. etg
 

En uke leie gir bonus-kroner

En uke leie gir bonus-kroner 

Høysesong

500

300

Mellomsesong

300

200

Lavsesong

100

 

Uttak
     

Under forutsetning av ledighet, er ingen deler av året (første gang 2010) unntatt for bruk av bonus 

Bonus kan kombineres med tilbudsprogrammet: Forhåndsreservering for 2010 innen utgangen av 2008, og omgjøring til bestilling innen 30 juni 2009, gir 2009-priser i 2010

Bruk av bonus forutsetter leie etter de gjeldende regler og prosedyrer, og uttak av bonus vil da framkommer som krone-rabatt på avregningen

Bonus skal normalt tas ut over samme antall uker leie som den er opparbeidet på, dog er ikke kravet mer enn to uker

Uttak av bonus må gjøres sammen med bestilling, og ønske om å bruke bonus vises med å krysse av på angitt sted i bestillingsskjemat (ikke ved forhåndsreservasjon)

Bonus for 2. etg kan bare brukes sammen med  leie av 1. etg (og evt bonus uttak for denne etasjen)

Den som står som "eier" av bonus, kan etter avtale med utleier, overføre sin bonus til andre.

     

Begrensninger:

 

Bonus kan ikke, uten særlig avtale, brukes for 2.etg i lavsesong.

     
     
Nå er tiden for å sikre god leietid og uttak av bonus
     
Du kan allerede nå sikre deg og din familie leie og bruk av bonus første aktuelle året, 2010, ved å bruker vår forhåndsreservasjonsordning

 

 

Kalender vinter 2014/2015

 

Kalender sommer 2015

 

Kalender sommer 2016

 

Bestillingsskjema

 For å få mer informasjon om eiendommen og utleie  

 Startsiden

Alfaz del Pi  Alfaz del Pi Alfaz del Pi  Alfaz del Pi Alfaz del Pi  Alfaz del Pi Albir Albir Albir Albir Albir Albir Altea Altea Altea Altea Altea Altea

B