Du er på siden: "Sommer →  Prosedyrer for å forhåndsreservere"

 

CasaBlanca

 

Forhåndsreservere - Sommer 2017

Bakgrunn

Vi har erfart at gjester ikke har fått ønsket leieperiode , endatil ikke leie, da alt, eller ønsket tid er opptatt.

Vi vil med forhåndsreservering gi våre gjester mulighet for å sikre seg ønsket leietid i 2017.

 

Hva mener vi med forhåndsreservering

Fra nå av og frem til ca 20 juni 2016 forhåndsreserverer vi for dere ønsket leietid i sommersesongen 2017.

Med forhåndsreservasjonen er dere sikret førsteretten til leie av CasaBlanca i den aktuelle tiden i 2017.

 

Priser

Forhåndsreservasjon for 2017 innen utgangen av 2015, og omgjøring til bestilling innen 20 juni 2016, gir 2016-priser i  2017.

 

Forpliktelser

I forhåndsreserveringstiden kan dere og vi si opp reserveringen uten noen forpliktelser.

 

Overgang fra forhåndsreservering til leie

Forhåndsreserveringen for 2017 utløper 31. desember 2016. 

Midt i juni 2016 tar vi kontakt for å omgjøre forhåndsreserveringen til bestilling etter de vanlige prosedyrene.

 

Gebyr

For forhåndsreservering tar vi et gebyr på kr 500.    

Ved overgang fra forhåndsreservering til bestilling blir gebyret godskrevet i leien.

Dersom forhåndsreserveringen ikke omgjøres til bestilling, vil hele gebyret bli tilbakebetalt. 

 

Prosedyrene

Fyll inn på skjemaet nederst og "send"  

Vi sender dere så "Melding A" som gir noe informasjon, bl a kontonr. for innbetaling av gebyret mv

Dere overfører gebyret til vår konto innen 10 dager.

 Når gebyret er mottatt bekrefter vi med "Melding B" at forhåndsreserveringen er effektiv.

Midt i juni 2015 sender vi dere "Melding C" for:

a. Overgang til bestilling,    eller    b. Annullering av forhåndsreserveringen og da retur av gebyr. 

 

Kalender og forhåndsreservering for sommer 2017

   Gå til "send-inn-skjema" for forhåndsreservering

Startsiden