Du er på siden: " Om utleien  →  Personvern"

 

Personvern

Vi respekterer og verner om våre gjesters privatliv og data

Våre rutiner legger vekt på service og sikkerhet for både leietaker og utleier

Vårt ansvar og sikkerhet for leietaker  

CasaBlanca leies ut gjennom "NessPlan", registrert i Brønnøysundregisteret: Org: 976569342 NO  

Vertskap: Berit A Tvedt og Martin Hjelmervik Ness

Vi er altså identifiserbar norsk utleier og vertskap

Forøvrig vises det til sidene Vårt konsept og Betingelser

Vårt lokale team med Olga (hus) og Barry (mottak/kontaktperson, hage og basseng) har gjort en utmerket jobb i mange år

Den lokale supportgruppen på CasaBlanca er pålagt det samme restriksjoner som vi utøver mht personvern

Vi har bygget mye sikkerhet "inn" i eiendommen, bla alarm med direkte utrykning av politi.

Sikkerhet for innbetalt forskudd og depositum mm

Alle innbetalte forskudd eller depositum etc settes på NessPlans klientkonto

Alle innbetalinger er identifiserbare og blir ikke disponert før leieforholdet er avsluttet.

Våre retningslinjer vedrørende opplysninger gjestene har gitt oss

  • Vi oppgir aldri gjesters navn, adresse, telefonnr, bankkontonummer, e-post adresse ol til privatpersoner, organisasjoner eller offentlige institusjoner mv

  • Vi oppgir ikke tidligere gjester som referanser.

  • Gjesteboken på CasaBlanca blir liggende i stuen 1. og er tilgjengelig for alle gjester

  • Vi kan ta et kort anonymisert utdrag fra gjesteboken som legges inn på hjemmesiden under "Fra gjesteboken"